ECNL Page

  Practice Location

'99 D'Feeters ECNL (U19)

 
Randy Shaw Head Coach    
Karen McElwee Manager    
   

’00 D’Feeters ECNL (U18)

Farmers Branch
Hugh Bradford
Head Coach
214-675-5564
 
Assistant Coach  
Manager  
   

'01 D'Feeters ECNL (U17)

Farmers Branch
Hugh Bradford Head Coach 214-675-5564  
  Assistant Coach  
Jeff Eckert Manager 214-477-4573  
       

'02 D'Feeters ECNL (U16)

Farmers Branch
Steve Nichols Head Coach 469-525-2242  
Assistant Coach  
Ty Gomez Manager 214-389-0998   
   

’03 D’Feeters ECNL (U15)

Farmers Branch
Paul Hason Head Coach 214-906-6691  
Tara Dullye Manager 469-222-6269  
   

'04 D'Feeters ECNL (U14)

Soccer Zone Dallas
Gerard Voutier Head Coach 502-235-7463  
Greg Courtwright Manager 214-704-6655  
   

'05 D'Feeters ECNL (U13)

 
Juan Martinez Head Coach 214-926-6370  
  Manager    
   

'99 D'Feeters Champions League (U19)

Southlake
Lauren Alkek Head Coach 361-676-1876  
Kelsey Devonshire Assistant Coach/GK Coach  
Tracy Mori Manager 817-905-1335  
   

'00 D'Feeters Champions League (U18)

The Pit Plano
Quen Willis Head Coach 214-552-0246  
Rudy Vasquez Manager 469-900-5651  
   

'01 D'Feeters Champions League (U17)

The Pit Plano
Quen Willis Head Coach 214-552-0246  
Laura Johnson Manager 214-773-2858  
   

'02 D'Feeters Champions League (U16)

The Pit Plano
Quen Willis Coach/Trainer 214-552-0246  
Tommy Lindsey Manager 214-274-5903  
   

'03 D'Feeters ECNL Composite (U15)

The Pit Plano
Quen Willis Coach/Trainer 214-552-0246  
Melinda Hoover Manager 214-405-7478